Digitalna štampa malih formata

Digitalna štampa se odlikuje niskom cenom otiska, izuzetnom brzinom i visokim kvalitetom. Pogodna je za manje tiraže i ekstremno kratke rokove. Uz našu najsavremeniju tehnologiju i tehniku štampe, u najkraćem roku dobijate kvalitetan i povoljan proizvod.

Saznaj više

Digitalna štampa velikih formata

Predstavlja savremenu tehnologiju koja omogućava štampanje velikih dimenzija, neograničene dužine i širine. Odlikuje se brzom i kvalitetnom štampom za koju tiraži i formati ne predstavljaju prepreku. Takođe jedna od bitnih karakteristika je veliki izbor materijala koji omogućava I mnogostruku primenu.

Saznaj više

Ofset štampa

Primenjuje se, kao indirektna štampa, s obzirom da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, već se prethodno prenosi na gumenu pokrivku, pa sa nje na materijal za štampu. Glavna karakteristika ofset štampe je visok kvalitet slike koji podrazumeva oštriju i čistiju štampu.

Saznaj više

Dizajn

Grafički dizajn je disciplina koja se bavi izradom štampanih rešenja, što podrazumeva praksu kombinovanja teksta i slike. Nalazimo ga u gotovo svemu što vidimo. Dizajnira se aplikacija na automobilu, knjige, časopisi, ambalaža, plakati…

Saznaj više

Grafička priprema

Podrazumeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rešenja dovodimo do konačnog proizvoda. Priprema je vrlo važan segment grafičkog posla, stoga joj posvećujemo posebnu pažnju. Uz Vaš dizajn i našu kompletnu tehničku opremljenost, bićete u potpunosti zadovoljni finalnim proizvodom.

Saznaj više

Ostale grafičke usluge

Vršimo sve usluge završne faze grafičke proizvodnje, čime smo kompletirali celokupan proces grafičke izrade. Cilj nam je da proizvod u što boljem i kvalitetnijem obliku dospe u Vaše ruke i bude prikladan za upotrebu.

Saznaj više