Digitalna štampa malih formata

Podrazumeva direktnu povezanost računara, u kojem se obavlja digitalna priprema, i štamparske mašine. Odlikuje se niskom cenom otiska, izuzetnom brzinom i visokim kvalitetom. Pogodna je za manje tiraže i ekstremno kratke rokove. Uz našu najsavremeniju tehnologiju i tehniku štampe, u najkraćem roku dobijate kvalitetan i povoljan proizvod.
Saznaj više

Digitalna štampa velikih formata

Predstavlja savremenu tehnologiju koja omogućava štampanje velikih dimenzija, neograničene dužine i širine. Odlikuje se brzom i kvalitetnom štampom za koju tiraži i formati ne predstavljaju prepreku. Takođe jedna od bitnih karakteristika je veliki izbor materijala koji omogućava I mnogostruku primenu. Uz minimalnu promenu cena u odnosu na tiraž i uz izuzetno visok kvalitet, brendirajte svoj izlog, kancelariju, poslovni prostor…
Saznaj više

Ofset štampa

Primenjuje se, kao indirektna štampa, s obzirom da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, već se prethodno prenosi na gumenu pokrivku, pa sa nje na materijal za štampu. Glavna karakteristika ofset štampe je visok kvalitet slike koji podrazumeva oštriju i čistiju štampu. Omogućavamo vam najjeftiniji način proizvodnje visokog kvaliteta štampe za komercijalno štampanje u velikim tiražima.
Saznaj više

Dizajn

Grafički dizajn je disciplina koja se bavi izradom štampanih rešenja, što podrazumeva praksu kombinovanja teksta i slike. Nalazimo ga u gotovo svemu što vidimo. Dizajnira se aplikacija na automobilu, knjige, časopisi, ambalaža, plakati… Dobar dizajn unapređuje proizvod, komunkaciju, identitet, okolinu. Uz Vašu zamisao i naše znanje i iskustvo, kreativnu ideju pretočićemo u uspešnu realizaciju.
Saznaj više

Grafička priprema

Podrazumeva niz stručnih radnji pomoću kojih dizajnerska rešenja dovodimo do konačnog proizvoda. Priprema je vrlo važan segment grafičkog posla, stoga joj posvećujemo posebnu pažnju. Uz Vaš dizajn i našu kompletnu tehničku opremljenost, bićete u potpunosti zadovoljni finalnim proizvodom.

Usluge

Vršimo sve usluge završne faze grafičke proizvodnje, čime smo kompletirali celokupan proces grafičke izrade. Cilj nam je da proizvod u što boljem i kvalitetnijem obliku dospe u Vaše ruke i bude prikladan za upotrebu.