Na osnovu stručnosti i dosadašnjeg iskustva u prilici smo da vam ponudimo visok kvalitet usluga dizajna.
Usluge dizajna koje nudimo
  • Dizajn logoa/logotipa
  • Korporativni identitet, vizit karte, memorandumi, koverte
  • Dizajn kataloga, brošura, plakata, flajera
  • Dizajn jelovnika, ambalaža, omota, etiketa
  • Prelom knjiga, časopisa
  • Dizajn štampe, namenjene za spoljnu upotrebu